Dobrá architektura

Kvalitní architektura snoubí potřeby investora, charakter místa a zvolenou stavební technologii.

Podstatou navrhování domů není kreslení plánů, ale pochopení investora, rozpoznání jeho životních návyků, odhalení jeho životních přání včetně těch nevyjádřených.

NA CELÝ ŽIVOT

Podstatou navrhování domů není kreslení plánů, ale pochopení investora, rozpoznání jeho životních návyků, odhalení jeho životních přání včetně těch nevyjádřených“
Stavba rodinného domu je často největší životní investicí. Dobrý architektonický projekt tvoří zlomek ceny domu, přitom rozhoduje o místě, kde prožijeme podstatnou část života. Určuje rozdíl mezi špatně a dobře navrženým domem. Dobrá architektura neznamená originalitu za každou cenu. Podstatou je účelně navržený, funkční, kultivovaný životní prostor budící pozitivní emoce.

VZTAH K PROSTŘEDÍ

Neexistuje univerzální projekt, který by se hodil na každou parcelu. Stavba přímo navržená na konkrétní místo vytváří ze spojení s pozemkem a jeho okolím novou, trvalou estetickou hodnotu. To má vliv nejen na dobrý pocit vlastníka ale dlouhodobě i na finanční hodnotu nemovitosti.
Architektura vytváří životní prostor, v němž se budeme dlouhodobě pohybovat - prostor soukromý ale i veřejný. Vytváří i ekologickou stopu a o to víc je důležité realizovat stavby s trvalou hodnotou.

TRVALÁ HODNOTA

Říká se, že v minulosti se stavělo lépe a krásněji. Tak to můžeme vnímat z pohledu na dochované stavby. Nejspíš je to tím, že přežily právě stavby kvalitní, a to jak po stránce technické, tak po stránce architektonické. Stavba, která přežívá dlouhé věky, zřejmě dobře naplňuje svůj účel, někomu se líbí, má ji rád a stojí mu za to ji udržovat. Takovou stavbu bychom měli chtít.

REALIZACE

Samotný návrh a realizace domu se odehrává převážně v sestavě investor, architekt, dodavatel. Toto nejsou tři oddělitelné částice, ale partneři, kteří spolu stavbu utváří. Odpovědnost mají společnou. Pokud investor své partnery vybral dobře, a všichni chápou stavbu konkrétního domu jako společný cíl, pak se stavba musí vydařit.