Chytrý projekt

Každý dům je originální a živý, projekt se přizpůsobuje ambicím a přáním investora. Přitom však respektuje tradiční i moderní konstrukční postupy a materiály.

Stavíme domy úsporné s důrazem na efektivitu vynaložených nákladů.

Kde se rodí cena stavby - "KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO VŽDY TOTÉŽ"

Dva domy zbudované na základě jedné architektonické studie se mohou zásadně lišit. Kromě samotných řemeslníků o tom výrazně rozhoduje právě kvalita a precizní zpracování prováděcího projektu. Takto připravenou výrobní dokumentací předcházíme nejasnostem, které vedou jak k zdržování (a zdražování) stavby, tak k improvizovaným technickým řešením. Smyslem perfektního projektu je vychytat všechny mouchy dříve, než stavba začne vznikat a tak omezit nadnáklady.
Stavebník-laik si možná neuvědomí výhody precizně připraveného projektu. Stavba totiž běží hladce, činnosti do sebe zapadají, stavební detaily, návaznosti materiálu a konstrukce na sebe navazují, projekt na sebe neupozorňuje. Ti, kdo mají zkušenost s realizací na podkladě nedotaženého či špatného projektu, pak precizní přípravu ocení zcela jistě. Zkušený projektant dokáže nejen navrhnout konstrukce technicky správně a ohlídat všechny stavební detaily ale umí je navrhnout taky ekonomicky. Na výsledné ceně se totiž výrazně podílí i efektivní využívání materiálu, nízká pracnost, jednotná stavební technologie a s tím spojená eliminace rizik.

PROJEKTANT SE DÍVÁ DO BUDOUCNOSTI

Je důležité, jak stavba vypadá po dokončení, stejně nás ale zajímá, jak bude vypadat v průběhu budoucích let. Životnost, praktičnost, nenáročná údržba jsou podstatné. Celková cena domu není jen cena za realizaci, je nutno započítat i finance na údržbu, které dům spolyká v průběhu let. Faktem je, že stavba začíná stárnout již v okamžiku zhotovení. Dům může stárnout pěkně, jako víno, taky se ale může rozpadat. Dva shodně nákladné ale odlišně projektované stavební detaily mohou mít zcela rozdílnou životnost. To zjistíte až po letech užívání. Přestože se zabýváme převážně individuálními projekty, považujeme za rozumné používat časem prověřená řešení a vyzkoušené stavební detaily. Jejich funkčnost si na realizovaných stavbách v průběhu let sami kontrolujeme. Máme rádi inovace a neotřelá řešení, zacházíme s nimi ale obezřetně a používáme je na místech, kde jsou opodstatněná.

ZKUŠENOST ROZHODUJE

Moderní stavebnictví klade nároky na odbornost a znalost moderních stavebních materiálů, postupů, stavebních detailů. Na dům dnes máme výrazně jiné požadavky, než na stavby realizovaná před patnácti či více lety. Pokud se navíc jedná o dřevostavbu, jsou nám znalosti sebelepšího zednického mistra málo platné. Kvalita projektu a tedy i hotové stavby závisí na odbornosti projektanta. Náš mnohaletý partner - projekční kancelář MOLO - se na projekty dřevostaveb dlouhodobě specializuje. Znalosti ověřované na stovkách projektů dokáže skloubit s architektonickým citem. Výsledkem jsou technická řešení spojující funkčnost a dlouhou životnost s citem pro design a to vše v cenově dostupné hladině.